Focal Dystonia | Focale Dystonie FD nr.1

Focal Dystonia means that uncontrolled movements (Dystonia) occur with specific movements and parts of the body (Focal). For about 2 and a half years I have had a condition called Focal Dystonia. In my case it affects the right hand and especially the index and middle fingers.

Focal Dystonia is basically painless. When playing techniques such as picado, arpeggio, rasgeado, tremolo etc. my index finger involuntarily extends outwards and the middle finger curls inwards. This makes it virtually impossible to play or teach flamenco guitar, let alone perform. Focal Dystonia is an unknown condition of which it is not yet well understood how it can arise and more importantly; how to fix it. There are indicators that the problem has to do with the brain, but there are also people who assume that it has to do with the structure of – in my case – the hands and that after years of acrobatics with the fingers the body ‘decides not to do it’ or ‘ not to allow it anymore’. Focal dystonia occurs in musicians and is also known as ‘writer’s cramp’. But there are also other areas in which Focal Dystonia occurs. For example, with athletes. Golfers know Yips and ice skaters know the ‘mop foot’. 

Although it is not the best promotion for a guitarist, I want to draw attention to the condition through this blog. It helps initially to write about it and get in touch with other musicians who suffer from the condition. I now have a long list of specialists with whom I have tried to find a solution. So, I know very well what doesn’t work in any case ;-). But I now also know almost everyone in the Netherlands who specializes in Focal Dystonia. That list is not that long. 

If you have any questions about Focal Dystonia or think you have found a way to cure the condition and want to help others, please call or leave a message on my contact page. Simply exchanging experiences is also fine. 

[Dutch]

Focale Dystonie houdt in dat bij specifieke bewegingen en delen van het lichaam (Focale) er ongecontroleerde bewegingen (Dystonie) optreden. Sinds ongeveer 2-en-een-half jaar heb ik de aandoening Focale Dystonie. In mijn geval treft het de rechterhand en vooral de wijs- en middelvinger. 

Focale Dystonie is in principe pijnloos. Bij het spelen van technieken als; picado, arpeggio, rasgeado, tremolo etc. strekt mijn wijsvinger zich onvrijwillig naar buiten en de middelvinger naar binnen. Het is daardoor vrijwel onmogelijk om flamencogitaar te kunnen spelen, of les te geven, laat staan om op te treden. Focale Dystonie is een nog onbekende aandoening waarvan met nog niet goed begrijpt hoe het kan ontstaan en belangrijker nog; hoe je het kunt verhelpen. Er zijn indicatoren dat het probleem met de hersenen te maken heeft maar er zijn ook mensen die ervan uitgaan dat het met de bouw van – in mijn geval – de handen te maken heeft en dat na jarenlange acrobatiek met de vingers het lichaam ‘besluit het niet meer toe te laten’. Focale dystonie komt bij muzikanten voor en is ook wel bekend als ‘schrijverskramp’. Maar er zijn ook andere gebieden waarbinnen Focale Dystonie voorkomt. Bij sporters bijvoorbeeld. Golfers kennen Yips en schaatsers de ‘zwabbervoet’. 

Hoewel het voor een gitarist geen beste promotie is, wil ik via deze blog aandacht vestigen op de aandoening. Het helpt in eerste instantie om erover te schrijven en in contact te komen met andere musici die met de aandoening te kampen hebben. Ik heb inmiddels een lange lijst van specialisten waarmee geprobeerd is om een oplossing te vinden. Ik weet dus heel goed wat in ieder geval niet werkt;-). Maar ik ken inmiddels ook bijna iedereen in Nederland die zich specialiseert in Focale Dystonie. Die lijst is niet zo lang. 

Heb je vragen over Focale Dystonie of denk je een manier gevonden te hebben waarmee je van de aandoening genezen bent, en waar je anderen mee wil helpen, bel of laat dan een bericht achter op mijn contactpagina. Gewoon ervaringen uitwisselen is ook prima.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *